KONTAKTY

Mgr.Martin Kovář, MBA, MPA
tel: +420 608 304 895, +420 605 571 572
napište nám
! Od 19.06.2019 - 10.07.2019 bude obchod uzavřen!

Osobní údaje

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů


Mgr. Martin Kovář, MBA, MPA. (Botičky – Befado), IČ: 451 25 309 se sídlem
Rozmarýnová 2210, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01, provozovna: Náměstí
5. května 2055 A, Čelákovice 250 88 vedeném u Městského úřadu v Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 Živnostenského zákona, je
správcem vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování vašich osobních údajů
a odpovídá za něj.


Zásady zpracování osobních údajů
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje
zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která
je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze
způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před
náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.


Jaké údaje zpracováváme?
Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
- identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalého bydliště, doručovací
nebo jiná kontaktní adresa, přístupové údaje pro personalizovaný přístup do
zákaznického systému,
- kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa,
- další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o
objednaných službách,
- údaje z vašeho hodnocení našich služeb: zejména se jedná o údaje z vašich recenzí
prodej botiček značek Befado, RAK, Santé, Demar Coqui, Fare.
- údaje o vašem chování na našem webu www.boticky-befado.cz a při čtení zpráv, které
vám zasíláme: IP adresa, typ a verze zařízení, operační systém, technické parametry
zařízení, stránka, z níž jste na náš web přišli, čas a doba návštěvy, zobrazované
stránky, informace ze souborů cookie a z nich odvozené údaje, např. vaše zájmy,
nákupní chování.
- údaje z vašeho nastavení v zákaznickém systému: zejména jde o e-mailovou adresu,
parametr botiček, o které máte zájem,
- údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte, záznamy telefonických
hovorů, případně kamerové záznamy z naší provozovny.
Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu, nebo bez vašeho souhlasu
na základě plnění smlouvy, z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného
zájmu.


Jde o zpracování osobních údajů:
1. pro účely plnění smluvního vztahu, a při vyřizování vašich reklamací,
2. pro účely přímého marketingu,
3. pro účely plnění našich zákonných povinností,

4. pro účely našich oprávněných zájmů, zejména z důvodu zajištění bezpečnosti
našich služeb, jejich zkvalitnění a přizpůsobení zákazníkům na míru.


Využívání souborů cookies
Na našem webu www.boticky-befado.cz využíváme soubory cookie a to zejména pro
zajištění funkčnosti webu, měření a analýze návštěvnosti a přizpůsobování webu
zákazníkům.


Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?
Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů.
Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s
platnými právními předpisy. Vaše údaje můžeme předávat i dalším subjektům, které jsou
v roli správce osobních údajů.
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme předávat některé údaje i vybraným reklamním
společnostem a sociálním sítím. Jedná se především o: Seznam.cz, Google, Facebook, Criteo
GmbH, IBM. Vždy však údaje předáváme pouze proto, abychom vám mohli zobrazit naše
reklamy a nabídky i na jiných webech, které to umožňují právě prostřednictvím zmíněných
reklamních sítí. Nikdy neposkytujeme vaše údaje jiným společnostem, aby je využili k jinému
účelu.
Pro zpracování některých údajů využíváme také služeb dalších zpracovatelů, kteří
zpracovávají vždy pouze nezbytnou část osobních údajů a pro dle námi definovaných pravidel
a pokynů a pouze pro účely, které uvádíme v tomto dokumentu. Jde o subjekty: dodavatele
software, provozovatele našeho serveru firma UNILOGO, provozovatelé cloudových,
marketingových a analytických služeb, zejména Microsoft, Google.


Jak zpracovávané údaje získáváme?
Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky
botiček, při vložení recenze botiček nebo při elektronické a telefonické komunikaci či v
rámci návštěvy naší pobočky. Údaje také získáváme sledováním vašeho chování na
našem webu www.boticky-befado.cz nebo při otevření a prokliku e-mailových zpráv,
které vám zasíláme.


Jaká jsou vaše práva?
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:
- právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které
zpracováváme,
- právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že
zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
- právo na výmaz vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s
platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy,
- právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za
určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi
osobními údaji,

- právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě
vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových
osobních údajů jinému správci,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu
našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům,
přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v
rozporu s platnými právními předpisy,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na jiného
příslušného dozorového úřadu.


Při realizaci vašich práv se na nás obracejte na provozovně společnosti adresa: Náměstí 5.
května 2055 A, Čelákovice 250 88 nebo na e-mail. kovarmartinkk@seznam.cz.